Användarvillkor

Kunden kan avboka utan kostnader (förutom hanteringsavgift 20€) 7 dygn innan bokningens början. Efter det debiteras 50% av bokningens värde för den tid som lokalen inte kunnat hyras vidare. Om avbokningen sker 2 dygn före start och lokalen inte kan hyras vidare, debiteras hela priset. Om kunden har allvarliga skäl till avbokning, återbetalas hela summan. Sådana fall är sjukfall, olyckor eller andra svåra skäl t.ex. egen bostads brand. Som närstående räknas make/maka eller sambo, kärnfamilj eller resekumpan, som skulle dela bostaden. Kunden måste i sådana fall kunna bevisa detta genom att förevisa en trovärdig utredning med t.ex. läkarintyg, polisprotokoll eller utlåtande från försäkringsbolag.